EvinVoice News & Music & Movies

فیلمی کمتر دیده شده از سالروز انقلاب سفید mohammad reza chavoshi rad

یادآوری تاریخ ایران ۶ بهمن ماه جشن سال روزانقلاب شاه و ملت
محمدرضا شاه پهلوی قوانین انقلاب شاه و مردم را بر اساس منشور شش ماده‌ای انقلاب سفید در کنگره کشاورزان در دی ماه ۱۳۴۱ اعلام کرد این قوانین در ۶ بهمن ماه ۱۳۴۱ به آرای ملت ایران گذاشته شد و در این همه پرسی با اکثریت آرای ملت ایران قوانین انقلاب شاه و مردم به تصویب رسید.
Û± اصل نخست – اصلاحات ارضی
Û² اصل دوم – ملی کردن جنگل‌ها Ùˆ مراتع
Û³ اصل سوم – تبدیل کارخانه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی
Û´ اصل چهارم – سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها
Ûµ اصل پنجم – اصلاح قانون انتخابات
Û¶ اصل ششم – سپاه دانش
Û· اصل هفتم – سپاه بهداشت
Û¸ اصل هشتم – سپاه ترویج Ùˆ آبادانی
Û¹ اصل نهم – تشکیل خانه‌های انصاف Ùˆ شوراهای داوری
Û±Û° اصل دهم – ملی کردن آب‌های کشور
Û±Û± اصل یازدهم – نوسازی شهرها Ùˆ روستاها با Ú©Ù…Ú© سپاه ترویج Ùˆ آبادانی
Û±Û² اصل دوازدهم – انقلاب اداری وانقلاب آموزشی
Û±Û³ اصل سیزدهم – فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
Û±Û´ اصل چهاردهم – مبارزه با تورم Ùˆ گران فروشی Ùˆ دفاع از منافع مصرف کنندگان
Û±Ûµ اصل پانزدهم – آموزش رایگان Ùˆ اجباری
Û±Û¶ اصل شانزدهم – تغذیه رایگان برای دانش‌آموزان در مدرسه‌ها Ùˆ تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران
Û±Û· اصل هفدهم – پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان
Û±Û¸ اصل هجدهم – مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها واموال غیر منقول
Û±Û¹ اصل نوزدهم – مبارزه با فساد، رشوه گرفتن Ùˆ رشوه دادن
۲۰ تمبرهای یادبود انقلاب شاه و مردم

 

وقتی که رهبر ایران حاضر به مصاحبه نیست mohammad reza chavoshi rad

دویچه وله : شماری از روزنامه‌های آلمانی گفت‌وگوی محمود احمدی‌نژاد با شبکه دوم تلویزیون این کشور را تفسیر کرده‌اند. به باور یک مفسر کسی که بایستی با او مصاحبه شود، نه رئیس‌جمهور بلکه رهبر ایران است.

“زود دویچه تسایتونگ” یکی از روزنامه‌های معتبر Ùˆ پرتیراژ آلمان روز چهارشنبه (Û²Û± مارس/Û² فروردین) در تفسیری به قلم پاول آنتون کروگر به مصاحبه‌ محمود احمدی‌نژاد با کلاوس کلبر، دبیر Ùˆ مجری یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های خبری شبانگاهی در شبکه دوم تلویزیون این کشور (ZDF) نگاه انداخته است.

پیش از پخش این گفت‌وگو در شامگاه دوشنبه (۱۹ مارس) مخاطبان در گزارشی شاهد پیش‌زمینه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر و ابعاد حمله احتمالی نظامی اسرائیل به این کشور بودند. در همین حال گفته ‌شد که تیم خبری این شبکه تلویزیونی از دو سال پیش برای انجام این گفت‌وگو درخواست کرده و به تازگی در تماسی غیرمنتظره از سوی دفتر ریاست‌جمهوری ایران این امر میسر شده است.

پس از در اختیار گذاشتن این اطلاعات، بینندگان شاهد گفت‌وگوی مجری سرشناس آلمانی با رئیس‌جمهوری بودند Ú©Ù‡ به نوشته‌ی مفسر روزنامه “زوددویچه تسایتونگ” در عالم سیاست به استفاده از هر فرصتی برای تحریک کشورهای غربی Ùˆ انکار فاجعه‌ هولوکاست شهرت دارد.

به باور پاول آنتون کروگر پس با توجه به این پیش‌زمینه‌ها و همچنین گزارش‌های مستندی که کلاوس کلبر پیش‌تر در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران تولید کرده، وی به خوبی از چالش‌های گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری همچون محمود احمدی‌نژاد و ترفندهایش به ویژه هوشمندی‌ وی در مورد تأثیر ابزاری نظیر رسانه ‌بر افکار عمومی آگاهی داشته است.

اما نتیجه در نهایت همانگونه پیش‌می‌رود که در گذشته نیز برای همکاران غربی این خبرنگار آلمانی پیش رفته است: محمود احمدی‌نژاد به جای پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران هر پرسشی را با پرسشی دیگر در هم می‌آمیزد، با ترفندهای متفاوت از زیر پاسخگویی شانه خالی می‌کند و مسیر گفت‌وگو را به جهتی هدایت می‌کند که خود می‌پسندد.

“رئیس‌جمهوری نیازمند به توجه”

مفسر “زود دویچه تسایتونگ” عملکرد مصاحبه‌گر در قطع چندین باره سخنان محمود احمدی‌نژاد Ùˆ مجبور کردن ÙˆÛŒ به پاسخگویی را نیز در مجموع حربه‌ی چندان موفقی در برخورد با رئیس‌جمهور Ùˆ دیگر سیاستمداران ایرانی نمی‌داند. به نوشته او محمود احمدی‌نژاد نه تنها در برخورد با خبرنگاران خارجی بلکه اخیرا در برابر نمایندگان مجلس ایران نیز از همین ترفندها استفاده کرده است.

 


به باور یکی از مفسران آلمانی محمود احمدی‌نژاد، به ویژه پس از انتخابات بحث‌انگیز سال ۱۳۸۸رئیس‌جمهوری بدون قدرت است.
 
پرسش اساسی که مفسر این روزنامه آلمانی با نتیجه‌گیری از موارد مطرح شده با خوانندگان در میان می‌گذارد، این است که آیا چنین گفت‌وگوهایی با توجه به اصول خبرنگاری حرفه‌ای ارزشمندند یا تنها عرصه را برای ابراز وجود رئیس‌جمهوری مستبد و یهودی‌ستیز باز می‌کنند؟

 به باور نویسنده این تفسیر، محمود احمدی‌نژاد، به ویژه پس از انتخابات بحث‌انگیز سال ۱۳۸۸رئیس‌جمهوری بدون قدرت است. او خاطرنشان می‌کند، شاید به همین دلیل نیز محمود احمدی‌نژاد با انجام این گفت‌وگو موافقت کرده تا به این وسیله بار دیگر جهان را متوجه خود کند.

مفسر روزنامه “زود دویچه تسایتونگ” نوشته را با ذکر یک نکته به پایان می‌رساند: قدرت در ایران در تمامی عرصه‌ها از جمله برنامه‌های هسته‌ای نه در اختیار رئیس‌جمهور بلکه به تمامی در دست رهبر این کشور است؛ مردی Ú©Ù‡ پاسخ‌ها نزد اوست Ùˆ هیچ‌گاه نیز حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران نشده است.

“وهم خودبزرگ بینی”

آندرئا زایبل مفسر روزنامه ‌”دی ولت” نیز در نظری مشابه اساس گفت‌وگو با “دیکتاتورهایی همچون محمود احمدی‌نژاد، بشار اسد یا کیم یونگ اون” را کاری بیهوده می‌خواند Ú©Ù‡ نتیجه‌ای در Ù¾ÛŒ نخواهد داشت.

او در تفسیری که بر این مصاحبه نگاشته، تأکید می‌کند که جهان غرب از مدت‌ها پیش به خوبی چنین افرادی را می‌شناخته و ساده‌لوحانه خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که چنین رهبرانی حاضر هستند که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مکنونات ذهنی خود را آشکار کنند. 

روزنامه “‌تاگس‌ تسایتونگ” نیز در تفسیری بر این گفت‌وگو بر نفرت‌پراکنی محمود احمدی‌نژاد بر ضد یهودیان تأکید کرده است. یکی از وظایفی Ú©Ù‡ به باور مفسر این روزنامه از سوی خبرنگار آلمانی مورد غفلت قرار گرفته است، پاسخ قاطع به سخنان محمود احمدی‌نژاد در انکار واقعه هولوکاست بوده است.

فیلیپ گسلر مفسر این روزنامه استفاده از افعال سوم شخص مفرد از سوی رئیس‌جمهوری ایران را زمانی Ú©Ù‡ ÙˆÛŒ در مورد خود صحبت می‌کرده، نشانی محکم بر “وهم خود بزرگ‌بینی” محمود احمدی‌نژاد دانسته Ùˆ می‌نویسد: «در این گفت‌وگو بیماری روانی رئیس‌جمهوری ایران بیش از پیش نمایان شد.

سه سال پس از میرحسین موسوی؛ توکلی هم خواستار بازگشت به قانون شد mohammad reza chavoshi rad

احمد توکلی اظهار کرد:‌ در محور بسیار مهم اتکا به داخل و مقاومت در برابر فشارها در سال اخیر به خصوص بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید تمهیداتی برای آسیب ندیدن تولید انجام می‌شد البته طرح هدفمندی یارانه‌ها با همت مجلس و دولت عملی شد و توجه بیشتر دولت فقط معطوف به خنثی کردن اثرات آن بر خانواده‌ها بود.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه تصریح کرد: در برخی موارد کوتاهی‌هایی صورت گرفته است و حتی تخلف از قانون مصوب مجلس در مورد اجرای این طرح رخ داد. طبق ماده هشت قانون هدفمندی یارانه‌ها باید حداقل ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از این طرح برای تولید هزینه می‌شد، اما عملا این اتفاق نیفتاده است.

وی با اشاره به مزایا و معایب طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: باید تلاش کنیم و هدف اصلی را بر حمایت از تولید و اجرای قانون بگذاریم.

نماینده مردم تهران درباره لزوم حفظ اتحاد داخلی در کشور نیز اظهار کرد: لازمه حفظ اتحاد داخلی در کشور تفاهم بین دولت و مجلس است و رهبری در این زمینه مقدم را تمکین به قانون قرار داده‌اند، یعنی اگر دولت و مجلس و همه قوا بنا را بر قانون بگذارند و از حقوق خودشان تخطی نکنند اختلافات موجود قابل حل خواهد بود. البته معنی این حرف این نیست که همه یک جور حرف بزنند، بلکه معنی این است که حرف‌های متفاوت را با ادبیات قانونی بیان کنند. مثلا در مورد بودجه این‌طور نیست که دولت از مجلس بخواهد که هیچ تغییری در بودجه اعمال نشود. اگر مجلس در بودجه تغییری اعمال می‌کند دولت نباید به این موضوع معترض شود. اما می‌تواند از مجلس بخواهد که تغییرات اعمال شده در جهت حمایت از تولیدکنندگان باشد.

وی پس از سه سال که از درخواست های میرحسین موسوی برای بازگشت به قانون می گذرد، گفت:‌ اگر حدود قانونی دیگران را مشخص کنیم، بخشی از اختلافات حل خواهد شد، بخش دیگر اختلافات البته به بی ادبی‌ها و بداخلاقی‌های لفظی هم مربوط می‌شود. بعضی کلمات معانی یکسان دارند اما بین آن‌ها تفاوت زیادی وجود دارد. این بی‌ادبی‌ها و بد اخلاقی‌های لفظی گاهی در مکاتبات و به صورت مستقیم و گاهی هم در سایت هایی که معلوم نیست ریشه آن‌ها به کجا برمی‌گردد مشاهده می‌شود، این مساله خوبی نیست.

وی در مورد لزوم تحمل مخالفان بدون اشاره به تمام بی قانونی ها و بی اخلاقی ها در سه سال گذشته و بی توجه به تاکیدات بزرگان و فعالان سیاسی مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر ضرورت دفاع از منافع ملی و ابراز نگرانی از شرایط کشور در تمام بیانیه ها و مصاحبه ها و سخنرانی هایشان ابراز عقیده کرد: صرف این‌که هر کسی حرفی بزند و ما آن را نپسندیم گوینده حرف را از دایره نظام و انقلاب بیرون نمی‌کند. این مساله‌ای است که رهبری هم آن را تذکر داده‌اند. در مورد اصلاح‌طلبان باید یادآوری کنم که آن‌ها در جریان مسائل سال ۸۸ به نوعی اقدام به خودزنی کرده‌اند. البته باید مواضع خود را به صورت صریح و شفاف اعلام کنند و از منافع ملی صراحتا دفاع کنند تا بتوانند به حیات سیاسی ادامه بدهند.

 

حکم ۹ سال حبس تعزیری برای غلامرضا حسینی، زندانی سیا mohammad reza chavoshi rad

غلامرضا حسینی، زندانی سیاسی که حدود ۱۰ ماه را بدون ملاقات در بند ۲۰ زندان اوین و ۳ ماه را به صورت انفرادی نگهداری شده بود، توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، غلامرضا حسینی که متهم به همکاری با دول متخاصم است، مدیر شرکت خدمات فنی-مهندسی در زمینه انتقال نیرو و دیتا بود که سوم آبانماه ۸۹ در فرودگاه بین المللی امام خمینی در حالیکه عازم کشور تایلند برای خرید اجناس کامپیوتری بود دستگیر و به بند ۲۰۹ منتقل شد.

۳ ماه انفرادی به همراه بازداشت همسر و تهدید به بازداشت سایر اعضای خانواده موجب شد تا غلامرضا حسینی هر آنچه بازجویان او درخواست داشتند را به عنوان اعتراف بگوید.

غیر از گزارش وزارت اطلاعات و اعترافات تحت اجبار، هیچ مستندی در پرونده این زندانی که ۱۸ ماه را در بازداشت موقت قرار دارد، وجود ندارد.

برای این زندانی سیاسی، پس از بازجویی ها، قرار ۳۰۰ میلیونی صادر شد ولی مقامات دادستانی اجازه تودیع قرار را ندادند و این در حالی است که این زندانی سیاسی سرپرست پدر و مادر و همسر و فرزندش محسوب می شود.

پیام ابوطالبی وکیل این زندانی با فشار و بازجویان و به این بهانه که امکان مصاحبه با رسانه های خارجی دارد، از وکالت عزل شد و یک وکیل دیگر جایگزین او شد.

غلامرضا حسینی در محضر دادگاه بارها به اقدامات غیر قانونی بازجویانش در اعمال فشار غیر قانونی در جریان تحقیق اشاره کرد و اعترافات تحت شکنجه خود را رد کرد ولی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس همان اعترافات حکم محکومیت ۹ ساله صادر کرد.

شکنجه، تهدید به اعدام، تهدید به بازداشت اعضای خانواده، بازداشت همسر و انتقال به بند ۲۰۹ از جمله مواردی از فشار بود که علاوه بر ۳ ماه انفرادی در سلولی موسوم به دخمه و ۱۰ ماه ممنوعیت ملاقات و تلفن از مفاد نقض حقوق این زندانی و آیین دادرسی کیفری است.

 

نامه ۸۳ روزنامه نگار خطاب به مسعود باستانی به مناسبت ۹۹۹ روز زندان mohammad reza chavoshi rad

به مناسبت ۹۹۹ روز زندان مسعود باستانی، روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی، دهها تن از روزنامه نگاران ایرانی با انتشار نامه ای، یاد و خاطرۀ وی را گرامی داشتند.

به گزارش جرس، بیش از ۸۰ روزنامه نگار به مناسبت ۹۹۹ روز زندان مسعود باستانی خطاب به این روزنامه نگار محبوس در زندان گوهردشت نوشته اند: “تو و دیگر روزنامه‌نگاران دربند، نماد “نجابت”، “شرافت” و “وجدان” جامعه‌ روزنامه‌نگاری ایران در عصری هستید که انگار در این مملکت دیگر نیازی به آن‌ها وجود ندارد و شاید اگر این مقاومت بزرگ تو و سایر همتایانت نبود، مفهوم این واژه‌ها نیز از دست می‌رفت.”

متن این نامه به شرح زیر است:

همکار سرافراز،

مسعود باستانی عزیز،

۹۹۹ روز گذشت. باور نمی‌کردیم که ۹۹۹ روز بگذرد و تو در زندان باشی اما انگار چرخ دوار روزگار چندان براساس باور ما نمی‌چرخد، میزانش گویا مقاومت حیرت‌انگیز و امیدبخش تو، پشت میله‌های سرد زندانی است که تنها به جرم روزنامه‌نگاری و صدای ملت را فریاد برآوردن، سهم تو شده است؛ یک سهم ظالمانه در دنیایی ناعادلانه.

لازم نیست، بگوییم چه‌قدر دلتنگ تو هستیم. بگوییم همواره به یادت هستیم یا آزادیت را انتظار می‌کشیم. انگار ۹۹۹ روز زندان، تمام این جمله‌ها را به اندازه‌ای بدیهی کرده که تو می‌توانی در ناگفتنی‌های ما نیز آن‌ها را بی‌یابی. این مرقومه را تنها برای این نوشتیم تا بگوییم که مقاومت تو را سپاس و به همکاری با تو افتخار کنیم. تو و دیگر روزنامه‌نگاران دربند، نماد “نجابت”، “شرافت” و “وجدان” جامعه‌ روزنامه‌نگاری ایران در عصری هستید که انگار در این مملکت دیگر نیازی به آن‌ها وجود ندارد و شاید اگر این مقاومت بزرگ تو و سایر همتایانت نبود، مفهوم این واژه‌ها نیز از دست می‌رفت.

مسعود باستانی عزیز؛ برای مفهوم بخشیدن به نجابت، شرافت و وجدان با ۹۹۹ روز مقاومت در زندان از تو سپاس‌گزاریم.

 

محرومیت اعضای زندانی ادوار تحکیم وحدت از مرخصی نوروزی mohammad reza chavoshi rad

اعضای زندانی ادوار تحکیم وحدت به صورت دسته جمعی در نوروز ۹۱ از مرخصی نوروزی محروم هستند.

به گزارش ندای سبز آزادی، احمد زیدآبادی دبیر کل ادوار تحکیم وحدت سومین نوروز خود را بدون مرخصی درزندان می گذراند.

علی ملیحی روزنامه نگار و مسئول روابط عمومی ادوار تحکیم وحدت نیز وضعیتی مشابه زید آبادی را دارد و سومین نوروز خود را بدون مرخصی در زندان است.

عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت نیز که درسال۸۸ پس از ۹ ماه زندان به مرخصی آمده بود درابتدای سال ۸۹ به زندان بازگردانده شد و ازآن تاریخ بدون مرخصی درزندان به سر می برد.

حسن اسدی زید آبادی دیگر عضو ادوار تحکیم وحدت نیز دومین نوروز خود را بدون مرخصی درزندان می گذراند.

علی جمالی دبیر سیاسی ادوار تحکیم وحدت نیز که سال گذشته به مرخصی نوروزی آمده بود امسال از مرخصی نوروزی محروم شده است.

 

مسعود لواسانی ناپدید شد mohammad reza chavoshi rad

   

مسعود لواسانی، روزنامه نگار و از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات، در حالیکه چند ماه پیش از زندان آزاد شده بود، از روز چهارشنبه دوم فروردین ماه تا کنون ناپدید شده است.

بنا به گزارش ها، فاطمه خردمند، همسر این روزنامه نگار منتقد حکومت، که خود نیز اخیرا از زندان آزاد شده، پیرامون ناپدید شدن همسرش در صفحه فیس بوک خود نوشته است که “مسعود از روز گذشته و به قصد هواخوری از منزل خارج شده اما تاکنون بازنگشته و خبری از او در دست نیست.”

ندای سبز آزادی نیز در این زمینه گزارش داده است که همسر و فرزند مسعود لواسانی به شدت نگران سرنوشت وی هستند و پیگیری ها برای دریافت هرگونه خبری بی نتیجه مانده و هیچ یک از مراجع رسمی و قانونی مسوولیت بازداشت احتمالی مسعود لواسانی را بر عهده نگرفته اند.

بر اساس این گزارش، فاطمه خردمند در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشته است:

“شادی عید و در کنار هم بودن بیش از دو روز دوام نیاورد…..

مسعود عزیزم از دیشب که برای هواخوری رفته تا حالا خبری ازش نیست

دوستان بازجو هم جواب تلفن نمی دهند

دارم می میرم از دلشوره و نگرانی

ای خدا …….”

 

نامه خانواده محمد توسلی به آملی لاریجانی: ۵ ماه اسارت در بند امنیتی، چه کسی مسوول است؟ mohammad reza chavoshi rad

خانواده محمد توسلی بار دیگر با نوشتن نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی از مظالمی که بر خانواده و پدر آنها طی این مدت گذشته است گله و شکایت کردند.

به گزارش «چمران نیوز»، پس از آنکه محمد توسلی پس از ۴ ماه بازداشت در ۱۹ اسفند ۹۰، برای شرکت در مراسم ازدواج دخترش به مرخصی ۳۶ ساعته آمد و مقامات قضایی با تمدید مرخصی ایشان علی رغم شرایط جسمانی وی و نزدیک بودن ایام نوروز مخالفت کردند، خانواده وی با آغاز سال نو نامه ای دیگر را خطاب به رییس دستگاه قضایی ایران نوشتند که در آن قید شده است که محمد توسلی پس از بازگشت به زندان اوین مجددا به سلول های بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شده است.

خانواده توسلی با اشاره به اینکه سال تحویل شد و بهار سال ۹۱ آمد. اما از پدرمان، مهندس محمد توسلی ۷۴ ساله خبری نشد آورده اند: این روزها بیش از ۲ سال است خانه ما و سفره ۷سین خانواده ما بیش از یک غایب دارد. دومین غایب این خانواده مهندس محمد فرید طاهری است. پدرمان برای جشن ازدواج دخترش ۳۶ ساعت را به مرخصی آمد و در زمان مقرر خود را به اوین معرفی نمود. با وجود موافقت مقامات قضائی جهت انتقال به بند عمومی، بعد از بازگشت به اوین، مجدداً به بند ۲۰۹ منتقل گردیده است. بندی که هر ۲ هفته حق ملاقات کابینی دارید، بندی که هفته ای ۳۰ دقیقه و در دو جلسه ۱۵ دقیقه ای حق تنفس و دیدن آسمان خدا را دارید.

خانواده توسلی در این نامه ضمن گلایه از عدم صدور مرخصی نوروزی برای ایشان از ریاست دستگاه قضایی ایران درخواست کرده اند که حداقل دستوری صادر کنند تا ایشان به بند عمومی زندان منتقل شوند و در این خصوص تصریح کرده اندکه: ما شدیداً نگران ادامه این وضعیت در خصوص پدرمان هستیم. سال تحویل را که نگذاشتند در کنار خانواده اش باشد، حداقل دستوری صادر فرمایید تا به بند عمومی منتقل گردد.

مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب می باشد که در ۱۲ آبان سال ۹۰ در تهران و در ارتباط با نامهٔ ۱۴۳ فعال سیاسی و اجتماعی بازداشت شده بود. همچنین داماد وی فرید طاهری از اعضای نهضت آزادی است که در جریان حوادث پس از انتخابات در ۲۷ دی ماه ۸۸ بازداشت و به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:

حضرت ایت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و تبریک سال جدید

سال تحویل شد و بهار سال ۹۱ آمد. اما از پدرمان، مهندس محمد توسلی ۷۴ ساله خبری نشد. بیش از پنج ماه است که پدرمان را در بند کرده اند، هنوز نمی دانیم اتهام چیست؟ دلیل نگهداری بیش از ۵ ماهه در بند ۲۰۹ و عدم تعیین تکلیف وضعیت ایشان چیست؟

برخی می گویند که قرار است حکم سال ۸۰ را در مورد ایشان اجرا کنند، حکمی که حدود ۴۰ نفر محکوم دارد اما نمی دانیم چطور شده است که قرعه را به نام پدر ما زده اند تا حکم ۸سال حبس در سال ۸۰ را، بعد از ۱۰ سال به یکباره در سن ۷۴ سالگی اجرا نمایند!! برخی دیگر می گویند پدرمان پرونده جدید دارند. پر واضح است که موضع واحدی در خصوص ایشان تا کنون از سوی دستگاه قضائی اتخاذ نشده است.

این روزها بیش از ۲ سال است خانه ما و سفره ۷سین خانواده ما بیش از یک غایب دارد. دومین غایب این خانواده مهندس محمد فرید طاهری است. پدرمان برای جشن ازدواج دخترش ۳۶ ساعت را به مرخصی آمد و در زمان مقرر خود را به اوین معرفی نمود. با وجود موافقت مقامات قضائی جهت انتقال به بند عمومی، بعد از بازگشت به اوین، مجدداً به بند ۲۰۹ منتقل گردیده است. بندی که هر ۲ هفته حق ملاقات کابینی دارید، بندی که هفته ای ۳۰ دقیقه و در دو جلسه ۱۵ دقیقه ای حق تنفس و دیدن آسمان خدا را دارید.

پدرمان در این سن و سال، با ضعف جسمانی روبروست. شرایط حاکم بر بند ۲۰۹ وضعیت او را وخیم کرده و بینایی و شنوایی او ضعبف تر شده است. مفاصل او دچار ضعف و درد گردیده. در پرونده جدیدی که علیه او تنظیم شده است (بعد از امضای نامه موسوم به ۱۴۳ امضا خطاب به آقای خاتمی)، قرار وثیقه نیز صادر شده است و دستور آزادی ایشان کتباً به پدرمان ابلاغ گردیده است.

از صدور دستور آزادی و ابلاغ آن حدوداً ۲ ماه می گذرد، اما خبری از آزادیش نیست. مسئولیت با کیست؟ مسئولیت با چه نهادی است؟ گویا برخی می خواهند با تاسی از اختیارات نانوشته خود، بر خلاف نظر بازپرس و دادیاران اجرای حکم اوین و سایر مقامات قضائی، او را در بند ۲۰۹ نگهدارند. ما شدیداً نگران ادامه این وضعیت در خصوص پدرمان هستیم. سال تحویل را که نگذاشتند در کنار خانواده اش باشد، حداقل دستوری صادر فرمایید تا به بند عمومی منتقل گردد.

با تقدیم احترام و شادباش به مناسبت حلول بهار ۱۳۹۱

خانواده مهندس محمد توسلی